UAB “Adrida” veiklą pradėjome 2006 metais kaip miškininkystės paslaugų įmonė teikdami miško jaunuolynų ugdymo paslaugas. Įmonės įkūrėjų įgytus įgūdžius gilias miškininkystės tradicijas turinčioje Švedijoje stengėmės pritaikyti Lietuvoje ir susikurti nišą ten, kur daugelis miško paslaugų įmonių matė tik nuostolius. Neturėjome kapitalo, tad reikėjo pasikliauti tik savo žiniomis, troškimu ir užsispyrimu. Bet šių ginklų užteko, kad idėją paverstume ekonomiškai pagrįstu modeliu. Kuomet pradėjome kviesti į savo komandą naujus žmones, kiekvienas ateinantis atsinešdavo po verslo pamoką, kurias kartais su džiaugsmu, kartais karčiai tekdavo priimti. Šiandien esame dėkingi kiekvienam, kuris savo darbu ir buvimu prisidėjo prie įmonės auginimo. Mūsų komandos paslaugas palankiai įvertino tiek Lietuvos, tiek Švedijos užsakovai, su dauguma kurių tęsiame bendradarbiavimą.

 

 

     

 

 

2009 metais pradėjome domėtis investicijomis į miško sklypus ir jų ekonominį bei ūkinį valdymą. Ilgainiui ši veikla tapo pagrindine. Šiuo metu valdome virš 1000 hektarų miškų. Miško savininkams galime pasiūlyti valdos nupirkimą, nupirkimą stačiu mišku ar valdos eksploatavimo paslaugas ir ilgalaikę miško priežiūrą. Tikime, kad profesionalus miško valdymas suteikia didesnę grąžą miško savininkui ir pridėtinę vertę profesionalams.

 

 

Mūsų vertybės
  • MEILĖ – kūrybos pagrindas ir priežastis. Tą ką darome, darome su meile;
  • SĄŽINĖ – mūsų kūryba morali. Tikime, kad sąžiningumo principų laikymasis ilguoju laikotarpiu atsiperka su kaupu;
  • VALIA – visi pasiekti rezultatai yra mūsų kovos vaisius. Kylame tiek, kiek stipri yra mūsų valia.

 

Mūsų kompetencija

Įmonės vadovai yra miškininkystės specialistai, baigę studijas Kauno miškų technikume ir žinias gilinę Lietuvos žemės ūkio universitete. Praktiniai įgūdžiai tobulinami nuo 2001 metų iš pradžių keletą metų miškų urėdijose, o vėliau privačiame sektoriuje Lietuvoje ir Švedijos karalystėje. Švedijoje po tobulinimosi kursų ir egzaminų suteiktas miško aplinkosaugos ir biologinės įvairovės išsaugojimo žinių  GRÖNKORT  sertifikatas.

 

 

Socialinė atsakomybė

Įmonės nariai savo darbo vaisiais prisideda prie pozityvaus mūsų šalies jaunimo ugdymo.