MIŠKOTVARKOS PROJEKTAS

Miškotvarkos projektas- tai dokumentas, kurio pagrindu vykdoma miško ūkinė veikla. Šis dokumentas, parengtas miškininko ir patvirtintas Valstybinės miškų tarnybos, yra pagrindas vykdyti miško kirtimus, jo atkūrimą pagal gamtosaugines gamtines ir ūkines sąlygas.

 

MIŠKO KIRTIMAS

Pagal miškotvarkos projekto duomenis rengiami dokumentai kirtimui- biržės atrėžimo ir įvertinimo medžiaga, kurios pagrindu išduodami kirtimo leidimai ar teikiami pranešimai apie numatomus miško kirtimus. Be leidimų kirtimai dažnu atveju būna Lietuvoje nelegalūs ir už tokią veiklą atsakomybė numatyta gana griežta, nepriklausomai nuo to ar kirtimus vykdo miško savininkas ar vagis.

 

JŪSŲ PASLAUGOMS

Jeigu Jūs planuojate mišką kirsti ar norite sužinoti apie galimybę jį kirsti, galbūt reikia paruošti atitinkamus dokumentus, kreipkitės į mus. Išsiaiškinsime Jūsų poreikius ir paruošime visus reikalingus dokumentus kirtimams ar kitai ūkinei veiklai